ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ

                                  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε.
Α.Π.: 2121
Αθήνα, 03 Ιουνίου 2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

      Το Δ.Σ. της ΠΟΕΠΤΥΜ συνήλθε την Πέμπτη 28/5/2015 σε κοινή συνεδρίαση με τα Δ.Σ. των ενώσεων-μελών της και το Δ.Σ της Ενώσεως Τεχνικών Τύπου Θεσσαλονίκης, με θέμα την ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ.

    Συζητήθηκαν  θέματα του κλάδου και υπήρξε ομόφωνη διαπίστωση ως προς την αναγκαιότητα ενότητας στον συνδικαλιστικό χώρο στην πράξη, μία από τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την υπεράσπιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μέσω μια μεγάλης Ομοσπονδίας.

    Ομόφωνα αποφασίστηκε η δρομολόγηση των διαδικασιών, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη της Ενώσεως Τεχνικών Τύπου Θεσσαλονίκης στην ΠΟΕΠΤΥΜ, πραγματοποιώντας έτσι ένα ακόμη μεγάλο βήμα στην προσπάθεια για  συνδικαλιστική  ενοποίηση στον κλάδο μας.      



Το Διοικητικό Συμβούλιο




www.poeptym.gr
ΓΡΑΦΕΙΑ:
Βαλαωρίτου 9 Β
106 71 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 3244903
FAX: 210 3248838
© 2012 - 2017  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε.