ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ

                                  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε.
www.poeptym.gr
ΓΡΑΦΕΙΑ:
Βαλαωρίτου 9 Β
106 71 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 3244903
FAX: 210 3248838
© 2012 - 2017  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015
Α.Π.:2073


Ανακοίνωση για τις εξελίξεις στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Λάρισας

    Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΠΤΥΜ καταγγέλλει τα απαράδεκτα και αντεργατικά  μέτρα της εργοδοσίας της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Λάρισας, για δραματικές μειώσεις μισθών και θέσεων εργασίας. Το αποτέλεσμα ήταν  4 νέες απολύσεις, 2 τετράωρες  ατομικές συμβάσεις  3 διαθεσιμότητες  και περαιτέρω απειλές  για την υπογραφή ατομικών συμβάσεων.
    Εκφράζουμε την πλήρη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στο ΔΣ της πρωτοβάθμιας Ένωσης-μέλους μας Ε.Π.Η.Ε.Θ.Στ.Ε  και θα αγωνιστούμε από κοινού για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων-μελών της που έχουν θιγεί, του ενός εκ των τεσσάρων απολυμένων και των τριών σε διαθεσιμότητα.
    Η προκλητική άσκηση τρομοκρατικών και καταχρηστικών μεθοδεύσεων εκ μέρους της εργοδοσίας είναι αφορμή, για να υπογραμμίσουμε τις αδιαπραγμάτευτες θέσεις μας για τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας. Απαιτούμε την άμεση επαναπρόσληψη των απολυμένων και αποκατάσταση των βλαπτικών μεταβολών των εργαζομένων και καλούμε την Πρωτοβάθμια Ένωση Ε.Π.Η.Ε.Θ.Στ.Ε σε διαρκή επαγρύπνηση και αγωνιστική ετοιμότητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο