ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ

                                  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε.
Α.Π.: 2361
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016


ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

    Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
    Εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,

    Πάνω από 1.000 συνάδελφοί μας, διοικητικοί υπάλληλοι, πολλοί περισσότεροι στον κλάδο συνολικά, θεωρήθηκαν "υπεράριθμοι" από τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ και έχουν πεταχτεί στην κυριολεξία στον δρόμο, τα τελευταία χρόνια.

    Γνωρίζουμε ότι η ανεργία είναι σύμφυτη με τον τρόπο οργάνωσης της παραγωγής και τη λειτουργία του συστήματος, θεριεύει όσο το κράτος και οι κυβερνήσεις μετατρέπουν το δικαίωμα στην εργασία σε ευκαιρίες απασχόλησης, γιγαντώνεται όσο αναγορεύεται η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία σε υπέρτατο αγαθό και μέσο ανάκαμψης της οικονομίας.

    Ταυτόχρονα, αμφισβητούνται κατακτημένα δικαιώματα στην παιδεία, υγεία, πρόνοια, περικόπτονται τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα, τσακίζεται η ζωή των συνταξιούχων και των άνεργων.

    Στο ίδιο εχθρικό περιβάλλον, ζουν και όσοι έχουν ακόμα δουλειά, με τις μειώσεις μισθών και δικαιωμάτων και την εργασιακή επισφάλεια.

    Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΠΤΥΜ  αποφάσισε την έμπρακτη στήριξη της πρωτοβουλίας του Δήμου Πατρέων, στη διοργάνωση της μεγάλης πορείας για την ανεργία, με τη συμμετοχή σε αυτήν.

    Καλούμε τις Ενώσεις του Κλάδου να στηρίξουν την πρωτοβουλία, τους άνεργους, εργαζόμενους και συνταξιούχους να πάρουν μέρος στην πορεία και τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, την Κυριακή 10 Απρίλη, ώρα 18.00.

ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ!

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΕΠΤΥΜ

www.poeptym.gr
ΓΡΑΦΕΙΑ:
Βαλαωρίτου 9 Β
106 71 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 3244903
FAX: 210 3248838
© 2012 - 2017  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε.