ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟY & ΜΜΕ (Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.)

Προοίμιο

  Οι εργαζόμενοι στις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες των εφημερίδων,  των περιοδικών, των ραδιοτηλεοπτικών και των ηλεκτρονικών μέσων συμμετέχουν  στην διακίνηση της πληροφορίας, η οποία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα ή μέσο προπαγάνδας.

  Η Ελλάδα διανύει ήδη τον νέο ιστορικό κύκλο της.  Ζούμε σε μια εποχή που η ελληνική κοινωνία αναζητά την ταυτότητά της, συγκρουόμενη με αντιφατικές και αντιτιθέμενες λογικές.
  Η τεχνολογική επανάσταση, η επικοινωνία  στο διαδίκτυο,  ο "Κόσμος της Κοινωνίας της Πληροφορίας" διαμορφώνουν μια νέα κοινωνική δυναμική, ένα πλαίσιο νέων στρατηγικών στόχων και επιλογών, προκαλώντας ραγδαίες αλλαγές και στον Κλάδο μας.
  Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της έκρηξης των συμπιεσμένων προβλημάτων και της απαίτησης νέων προωθητικών απαντήσεων  συναντήθηκαν  οι  εκπρόσωποι των Ενώσεων  Προσωπικού στον Τύπο και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, από όλη την ΄Ελλάδα, για να άρουν τον ιδιόμορφο συνδικαλιστικό διχασμό, την τοπικιστική περιχαράκωση και να αναδείξουν την συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και την συνένωση των δυνάμεών τους, ως την αναγκαία και καθοριστική συνθήκη, για την προάσπιση των κατακτήσεων του Κλάδου, για την  προώθηση προς επίλυση των βασικών προβλημάτων του και την ανάδειξη του ρόλου που τους αναλογεί στην οικογένεια των εργαζομένων του Τύπου και των ΜΜΕ.
  Οι αλλαγές στον γραπτό τύπο με την εισαγωγή της φωτοσύνθεσης και της ψηφιακής τεχνολογίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η σταδιακή αντικατάσταση της μορφής των παραδοσιακών επιχειρήσεων και των  παραδοσιακών εκδοτών με  νέους επιχειρηματίες,  ποικίλων και πολλαπλών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση συνέτειναν στην ριζική ανατροπή των συνθηκών του επαγγέλματος μας και του ρόλου των δημοσιογραφικών οργανώσεων.
  Η ανεστραμμένη σχέση μεγάλης προσφοράς και ζήτησης οδηγεί εκατοντάδες συναδέλφους μας να παρέχουν υπερ-εργασία χωρίς αμοιβή. Η μη εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και η απαξίωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τους επιχειρηματίες του Τύπου και των ΜΜΕ αποτελούν πλέον τακτικό φαινόμενο.
  Η δημιουργία Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού των εργαζομένων στον  Τύπο και στα ΜΜΕ με προοπτική τη σύσταση Συνδικάτου Τύπου είναι αντικειμενικά μια ώριμη επιλογή. Η ενότητα  πάλης και ο συντονισμός δράσης όλων των εργαζομένων στο χώρο της ενημέρωσης αποτελούν προϋπόθεση για την περιφρούρηση των εργασιακών και ασφαλιστικών κεκτημένων.
  Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΠΗΕΑ), της ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΠΗΕΘ) και της ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΕΠΗΕΘΣΤΕ) αποφάσισαν, ύστερα από πολύμηνες συζητήσεις, σήμερα ημέρα Δευτέρα στις 7 Απριλίου του έτους 2003, την ίδρυση δευτεροβάθμιου Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΜΜΕ".


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
EΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ -ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

    Ιδρύεται στην Αθήνα δευτεροβάθμιο επαγγελματικό Σωματείο-Ένωση με την επωνυμία "Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.)" από την Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Π.Η.Ε.Α.), την Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Η.Ε.Θ.) και την Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας  (Ε.Π.Η.Ε.Θ.Σ.Τ.Ε.) με έδρα την Αθήνα που λειτουργεί με βάση το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟΝ 2ον
ΣΚΟΠΟΙ

  Σκοπός της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης είναι :

  1.    Η συνένωση όλων των Επαγγελματικών Ενώσεων ή Σωματείων που μέλη τους είναι οι εργαζόμενοι στις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες, οι υπάλληλοι των εμπορικών τμημάτων στις επιχειρήσεις Τύπου, στις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ραδιοτηλεοπτικών μέσων και στις  ειδησεογραφικές επιχειρήσεις νέας τεχνολογίας του διαδικτύου, που θέτουν ως βασική αρχή την προάσπιση του δικαιώματος των πολιτών να πληροφορούνται και να πληροφορούν, σε συνθήκες ελευθερίας, δημοκρατίας, ειρήνης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

  2.    Ο συντονισμός δράσης των Ενώσεων, μελών της Ομοσπονδίας, για την προάσπιση των επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, πνευματικών και ηθικών συμφερόντων των μελών τους, μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης και συναδέλφωσης.

  3.    Η επεξεργασία  και η μελέτη όλων των ζητημάτων του κλάδου, όπως: κανονισμών εργασίας, όρων αμοιβής, συνθηκών εργασίας, συνταξιοδότησης και υγειονομικής περίθαλψης κλπ.

  4.    Ο συντονισμός της δράσης και η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και συνεργασίας με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον Τύπο και στα ΜΜΕ και με οργανώσεις εργαζομένων άλλων κλάδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στοχεύοντας στην ευρύτερη συνένωση των δυνάμεων του μόχθου και της εργασίας.

  5.    Η συμβολή στον αγώνα για την  εξάλειψη του κοινωνικού ρατσισμού ενάντια στις πολιτικές που προωθούν την αποξένωση, την κοινωνική και οικονομική απομόνωση κοινωνικών ομάδων, όπως: διαφορετικού φύλου, χρώματος, φυλής και θρησκεύματος, άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ. αναδεικνύοντας  την ύψιστη ανθρωπιστική  παρακαταθήκη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, την ισονομία  και δικαιοσύνη για όλους τους εργαζόμενους.

  6.    Η συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συναφή με τους σκοπούς της και η σύναψη σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησής τους, συμβάλλοντας στην ανταλλαγή προβληματισμών και οραμάτων, στην αναβάθμιση του επαγγέλματός μας.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΜΕΣΑ

    Η πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών θα επιδιωχθεί με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο και ενδεικτικά:
  1.    Με την οργάνωση όλων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1 του  παρόντος, με την αγωνιστική κινητοποίηση αυτών, με την συνεργασία και την σύμπραξη και άλλων ομοειδών οργανώσεων της Ελλάδας και του Εξωτερικού, Ομοσπονδιών, Συνομοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων κ.λ.π. και την ένταξή της σ' αυτά, καθώς και την δημιουργία αντίστοιχης Συνομοσπονδίας του Κλάδου ή Συνδικάτου Τύπου.
  2.    Με την υποβοήθηση και παρακολούθηση των εντεταλμένων οργάνων προς εφαρμογή των εργατικών νόμων, των  Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των Διαιτητικών αποφάσεων.
  3.    Με την εκπροσώπηση των εργαζομένων των Ενώσεων ή Σωματείων της δύναμής της, στα Διαιτητικά και Ασφαλιστικά Δικαστήρια, στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, καθώς επίσης και την υποβοήθηση των οργανώσεων μελών της προς εκπλήρωση των σκοπών αυτών.
  4.    Με την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που βοηθά στην εξύψωση του μορφωτικού επιπέδου και την ανάπτυξη της συνδικαλιστικής συνείδησης και αλληλεγγύης των εργαζομένων.
  5.    Με την σύγκληση Πανελλαδικού Συνεδρίου των Ενώσεων της δύναμής της για την λήψη αποφάσεων, που αφορούν είτε όλο τον κλάδο είτε μόνο τα μέλη της Ένωσης που ανήκει στη δύναμή της, για θέματα συνδικαλιστικά-εργασιακά.
  6.    Με την ίδρυση Ταμείων αλληλοβοήθειας, προμηθευτικών, καταναλωτικών συνεταιρισμών και κατασκηνώσεων για τα μέλη των οργανώσεων και των οικογενειών τους.
  7.    Με την δημιουργία σεμιναρίων, σχολών, εντευκτηρίων, βιβλιοθηκών, δημιουργία μορφωτικών ιδρυμάτων και προγραμμάτων συναφών των σκοπών του παρόντος καταστατικού.
  8.    Με την ίδρυση και λειτουργία απεργιακού ταμείου, τα έσοδα του οποίου θα διατίθενται όπως στο άρθρο 8 παρ. 5,6 ορίζεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΟΒΟΛΗ

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΜΕΛΗ

  Η Ομοσπονδία συγκροτείται  από τις επαγγελματικές Ενώσεις που την ίδρυσαν, δηλαδή από τις Ενώσεις που έχουν ήδη συσταθεί και λειτουργούν και συγκεκριμένα: την Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Π.Η.Ε.Α.), την Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Η.Ε.Θ.) και την Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας  (Ε.Π.Η.Ε.Θ.Σ.Τ.Ε.) ή αυτές που θα ιδρυθούν στο μέλλον ως Ενώσεις ή Σωματεία εργαζομένων, σύμφωνα το άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

  1.    Για την εγγραφή κάθε Ένωσης στην δύναμη των μελών της Ομοσπονδίας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
    α) Απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ενώσεως "Περί εγγραφής των στην δύναμη των μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
    β) Αντίγραφο μητρώου μελών της Σωματείου, πρακτικά αρχαιρεσιών και συγκρότηση σε σώμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
    γ) Καταστατικό της Ένωσης και αίτηση εγγραφής, στην οποία αναφέρεται ότι αποδέχεται τις αρχές, τους σκοπούς και τις διατάξεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας.
  2.    Για την αποδοχή της αίτησης αποφαίνεται η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μέσα σ' ένα μήνα το αργότερο από την υποβολή της και γνωστοποιεί την απόφασή της για την εγγραφή στην Ένωση, που έκανε την αίτηση.
  3.    Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ή εφόσον περάσει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός, το Σωματείο ή Ένωση  που ζήτησε την εγγραφή του, μπορεί να προσφύγει στο  Τακτικό ή Έκτακτο Συνέδριο της   Ομοσπονδίας το οποίο αποφασίζει την αποδοχή ή μη της αίτησης.
  4.    Η αποχώρηση Ένωσης-Σωματείου από την Ομοσπονδία είναι ελεύθερη και:
    α. αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης, κατά τον ίδιο τρόπο που αποφασίζεται και η προσχώρηση στην Ομοσπονδία.
    β. Η απόφαση για την αποχώρηση κοινοποιείται στην  Ομοσπονδία, μαζί με το σχετικό απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της  Ένωσης-Σωματείου που αποχωρεί, και ισχύει από την κοινοποίησή της. Η Ένωση που αποχωρεί οφείλει να καταβάλει τις συνδρομές της μέχρι το τέλος του έτους της αποχώρησής της.
    γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας είναι υποχρεωμένο να διαγράψει την ΄Ένωση-Σωματείο από τη δύναμή της Ομοσπονδίας από την ημέρα που παρέλαβε την απόφαση αποχώρησης.
    δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας δικαιούται να εξετάσει τη νομιμότητα και την εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης-Σωματείου μέλους για την  αποχώρηση της από την Ομοσπονδία και να ασκήσει κάθε ένδικο μέσο που προβλέπεται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ-ΕΝΩΣΕΩΝ

  1.    Οι Ενώσεις ή τα Σωματεία που ανήκουν στην δύναμη της Ομοσπονδίας υποχρεούνται να ακολουθούν τις αρχές του παρόντος Καταστατικού και να εκτελούν τις αποφάσεις των Τακτικών ή Έκτακτων Συνεδρίων και των άλλων οργάνων Διοίκησης της Ομοσπονδίας.
  2.    Να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ομοσπονδία και να συμμορφώνονται με τον τρόπο είσπραξής τους που υποδεικνύεται από την Διοίκηση.
  3.    Να συμμετέχουν με αντιπροσώπους τους στα Πανελλαδικά Συνέδριά της και να ασκούν έλεγχο στη Διοίκησής της.
  4.    Να εκλεγούν με τους αντιπροσώπους τους τα όργανα Διοικήσεως της Ομοσπονδίας και να εκλέγονται σ' αυτά και να ζητούν ηθική και υλική ενίσχυση της Ομοσπονδίας προς υποστήριξη των επαγγελματικών τους συμφερόντων.
  5.    Να αναγράφουν στα έντυπα αλληλογραφίας τους τη φράση "ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΜΜΕ".
  6.    Να υποβάλλουν κάθε χρόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ονομαστική κατάσταση των μελών τους και να γνωστοποιούν τη σύνθεση των οργάνων τους.
  7.    Να βρίσκονται σε στενή επαφή με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας για την ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων του Κλάδου.
  8.    Να γνωστοποιούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας τις ημέρες των Γενικών Συνελεύσεων και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, για να μπορεί η Ομοσπονδία να παρίσταται σε αυτές με αντιπροσώπους της.ΑΡΘΡΟ 7ο
ΑΠΟΒΟΛΗ -ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ - ΠΟΙΝΕΣ

  1.    Η Ένωση - Μέλος που καθυστερεί αδικαιολόγητα τις συνδρομές του επί ένα χρόνο (4 συνεχόμενες τριμηνιαίες δόσεις) διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, επανεγγράφεται αυτόματα μόλις καταβάλλει τις καθυστερούμενες οφειλές.
  2.    Η Ένωση που αποχωρεί από την δύναμη της Ομοσπονδίας, ουδεμία αξίωση έχει επί της περιουσίας της, αντίθετα υποχρεούται να καταβάλει όλες τις συνδρομές μέχρι την λήξη του έτους που αποχωρεί, η δε Ομοσπονδία έχει το δικαίωμα να τις εισπράξει δικαστικά.
  3.    Κάθε Ένωση-Σωματείο δύναμης της Ομοσπονδίας που αντιδρά αποδεδειγμένα στις επιδιώξεις και τους σκοπούς αυτής, που παραβιάζει και δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και δεν συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις των Συνεδρίων και του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται. Τη σχετική απόφαση παίρνει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. επικυρώνεται από το Συνέδριο που έπεται της διαγραφής . Η διαγραφείσα όμως Ένωση - Σωματείο μέλος μπορεί να προσφύγει στο αμέσως επόμενο Συνέδριο, αφού προηγούμενα εξοφλήσει τις οφειλές του, που θα γίνει μετά την διαγραφή του και να ζητήσει την ακύρωση αυτής, μη δικαιουμένου όμως ψήφου κατά το αυτό Συνέδριο.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΟΡΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΠΟΡΟΙ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

  1.    Τακτικοί πόροι της Ομοσπονδίας, είναι αυτοί που ορίζονται στο παρόν άρθρο του Καταστατικού. Έκτακτοι πόροι αυτής είναι οι προαιρετικές εισφορές, έρανοι, δωρεές και κάθε κληροδότημα, καθώς επίσης και κάθε άλλο τυχόν έσοδο. Επίσης, οι εισπράξεις από εορτές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις που οργανώνονται από την Ομοσπονδία.
  2.    Κάθε Σωματείο ή Ένωση που γίνεται δεκτή στη δύναμή της Ομοσπονδίας οφείλει να καταβάλει για την εγγραφή της δέκα πέντε (15) ΕΥΡΩ για κάθε τακτικό μέλος της δύναμής της εφ' άπαξ.
  3.    Οι Ενώσεις-Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας καταβάλουν σ' αυτήν κάθε χρόνο για κάθε τακτικό μέλος τους, ως ετήσια συνδρομή δέκα (10) ΕΥΡΩ και την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αυξήσει ή να μειώσει, με απόφαση του Συνεδρίου της Ομοσπονδίας
  4.    Οι συνδρομές για την Ομοσπονδία καταβάλλονται σε 4 τρίμηνες δόσεις και στην αρχή κάθε τριμήνου.
  5.    Οι Ενώσεις - Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας καταβάλουν σ' αυτήν κάθε χρόνο για κάθε τακτικό μέλος τους τρία (3) ΕΥΡΩ για το Απεργιακό Ταμείο που ιδρύθηκε σύμφωνα το άρθρο 3 παρ.8 του Καταστατικού. Το ύψος της εισφοράς μπορεί να αυξηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του Συνεδρίου της Ομοσπονδίας. Τα χρήματα που εισπράττονται για το Απεργιακό Ταμείο, αποτελούν ειδικό λογαριασμό και διατίθενται μόνο για τις απεργιακές κινητοποιήσεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  6.    Η συνδρομή για το Απεργιακό Ταμείο καταβάλλεται από τις οργανώσεις μέλη της Ομοσπονδίας σ' αυτήν την πρώτη Ιουνίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 9ον
ΒΙΒΛΙΑ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

  1.    Η  Ομοσπονδία τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
*    Μητρώου των Ενώσεων-Σωματείων μελών της
*    Πρακτικών των Πανελλαδικών Συνεδρίων
*    Πρακτικών συνεδριάσεων  του Εθνικού Συμβουλίου
*    Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
*    Εισπράξεων και πληρωμών
*    Περιουσίας (κινητής και ακίνητης) της Ομοσπονδίας
*    Κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή επιβάλλεται από το νόμο.
  2.    Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει  την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, ο δε προϋπολογισμός και απολογισμός συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από αυτό για την παραπάνω χρονική περίοδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

  1.    Όργανα της Ομοσπονδίας είναι :
  α) Το Πανελλαδικό Συνέδριο των αντιπροσώπων των Ενώσεων - Σωματείων της δύναμης της Ομοσπονδίας, που αποτελεί το ανώτατο Σώμα και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί σε άλλο όργανο.
  β) Το Εθνικό Συμβούλιο, που αντικαθιστά το Συνέδριο ανάμεσα  σε δύο συνόδους του και έχει όλες τις αρμοδιότητες του, εκτός από την αρμοδιότητα τροποποίησης του Καταστατικού και την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων Οργάνων της Ομοσπονδίας.
  γ) Το εντεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο, που διοικεί την Ομοσπονδία σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Συνεδρίων και του Εθνικού Συμβουλίου.
  δ) Η πενταμελής (5) Ελεγκτική Επιτροπή, που αποτελεί το όργανο έλεγχου της οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας
  ε) Η τριμελής (3) Εφορευτική Επιτροπή, η οποία διενεργεί τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων της Ομοσπονδίας και τις ψηφοφορίες για οποιοδήποτε θέμα στο Πανελλαδικό Συνέδριο και στο Εθνικό Συμβούλιο.
  2.    Ειδικώς από την έγκριση του παρόντος Καταστατικού από το Πρωτοδικείο και μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης του πρώτου Πανελλαδικού Συνεδρίου των αντιπροσώπων των Ενώσεων-Σωματείων μελών της Ομοσπονδίας για την εκλογή των οργάνων του, καθώς και άλλων θεμάτων, η Ομοσπονδία θα διοικείται από  επταμελή (7) προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή η οποία ορίζεται από τα Διοικητικά Συμβούλια των ιδρυτικών  Ενώσεων κατά την κρίση τους.
  3.    Η θητεία των μελών όλων των συλλογικών οργάνων της Ομοσπονδίας είναι διετής και λήγει με την ολοκλήρωση της εκλογής των νέων οργάνων. Όλα τα όργανα εκλέγονται ταυτόχρονα και η θητεία τους διαρκεί το ίδιο χρονικό διάστημα.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

  1.    Το Πανελλαδικό Συνέδριο συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των Ενώσεων-Σωματείων μελών της Ομοσπονδίας, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού.
  2.    Οι αντιπρόσωποι με ισάριθμους αναπληρωματικούς για το Πανελλαδικό Συνέδριο εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των τακτικών μελών των Ενώσεων-Σωματείων μελών της, με ψηφοδέλτιο και μυστική ψηφοφορία με το σύστημα της απλής αναλογικής. Εκτός αν δεν υπάρχουν περισσότεροι από ένας συνδυασμοί ή υπάρχουν μόνο ξεχωριστοί υποψήφιοι, τότε αυτοί αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά σε ένα ψηφοδέλτιο. Όσοι υποψήφιοι δεν εξελέγησαν ως τακτικοί αντιπρόσωποι θεωρούνται αναπληρωματικοί, εφόσον έλαβαν τις μισές ψήφους συν ένα, τουλάχιστον, από τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε ο τελευταίος τακτικός αντιπρόσωπος του συνδυασμού στον οποίο συμμετέχουν ή του ψηφοδελτίου, στην περίπτωση που αυτό είναι ενιαίο, εφόσον ο αριθμός αυτός είναι ακέραιος ή είναι ίσος με τον πρώτο ακέραιο αριθμό μετά το ιδανικό ένα δεύτερο (1/2)
  3.    Στο Συνέδριο κάθε Ένωση-μέλος εκπροσωπείται και διαθέτει αριθμό ψήφων ανάλογο προς τον αριθμό των ταμειακώς εντάξει μελών του. Η αναλογία αυτή ορίζεται σε ένα (1) αντιπρόσωπο και μία ψήφο για κάθε (25) εικοσιπέντε ψηφοφόρους και σε περίπτωση κλάσματος εφόσον αυτό υπερβαίνει το μισό (1/2) του αποτελούντος το μέτρο αριθμού λογίζεται πλήρης ο αριθμός αυτού, τότε εκλέγεται ένας ακόμα αντιπρόσωπος. Ένωση που έχει λιγότερα από εικοσιπέντε (25) μέλη εκλέγει οπωσδήποτε έναν (1) αντιπρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  1.    Οι κατά το άρθρο 13 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των μελών Ενώσεων της Δύναμης της Ομοσπονδίας συνέρχονται σε τακτικό Συνέδριο κάθε 2 χρόνια μετά από έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε έκτακτο Συνέδριο, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει εγγράφως το ? των μόνιμων αντιπροσώπων, οπότε το Δ.Σ. μέσα σε 30 μέρες από την κατάθεση της αίτησης σ' αυτό υποχρεούται να το συγκαλέσει.
  2.    Η πρόσκληση για τη σύγκληση του Πανελλαδικού Συνεδρίου πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν και να επιδίδεται στα μέλη (Ενώσεις- Σωματεία) τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες, με συστημένη επιστολή και με ανακοίνωση στα γραφεία της Ομοσπονδίας, πριν από την ημέρα για την οποία ορίσθηκε το Συνέδριο, ή η πρόσκληση να δημοσιεύεται 30 ημέρες πριν σε εφημερίδες όπου υπάρχει εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας.
  3.    Στο Συνέδριο των Ενώσεων-Μελών προεδρεύει Προεδρείο αποτελούμενο από Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο και Γραμματέα, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία και από κοινού υπογράφουν τα πρακτικά του Συνεδρίου.
  4.    Υποψηφιότητες για τα αξιώματα των οργάνων της Ομοσπονδίας υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μεταξύ των αντιπροσώπων των Ενώσεων-μελών που εκλέχτηκαν από τις επί μέρους Ενώσεις.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

  1.    Κάθε Ένωση-μέλος της Ομοσπονδίας για να πάρει μέρος στο Συνέδριο, τακτικό ή έκτακτο υποβάλλει, τουλάχιστον τρεις ημέρες, πριν από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου, απόσπασμα του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία εκλέχτηκαν οι αντιπρόσωποι της για το Συνέδριο ή το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία διενήργησε την εκλογή.
  2.    Αν το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι τα στοιχεία που υπέβαλε μία Ένωση-μέλος δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού, μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή των αντιπροσώπων της στο μητρώο αντιπροσώπων και τον εφοδιασμό τους με κάρτα συνέδρου, υποχρεούται να φέρει προς συζήτηση στο συνέδριο τους λόγους της άρνησης του. Η συζήτηση γίνεται πριν από την ημερήσια διάταξη του Συνεδρίου και το συνέδριο αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα για το θέμα αυτό.
  3.    Με απόφαση του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν στο Συνέδριο προσκαλεσμένοι εκπρόσωποι επαγγελματικών, κοινωνικών, πολιτικών οργανώσεων και κομμάτων, να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου και να ομιλήσουν σε αυτό.
  4.    Με απόφαση του Προεδρείου του Συνεδρίου μπορούν να παρίστανται στο Συνέδριο, ως παρατηρητές και χωρίς δικαίωμα ψήφου, απλά μέλη των Ενώσεων-μελών της Ομοσπονδίας.
  5.    Οι αντιπρόσωποι είναι μόνιμοι και εκλέγονται ως αντιπρόσωποι και για όλα τα έκτακτα Συνέδρια που θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο τακτικών Συνεδρίων.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  1.    Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία :
  α. Όταν είναι παρόντες το μισό ( 1/2 ) συν ένα αντιπρόσωποι του όλου αριθμού των αντιπροσώπων που έχουν εκλεγεί με δικαίωμα ψήφου.
  β. Εάν δεν υπάρχει απαρτία αναβάλλεται το Συνέδριο. Η σύγκληση του εξ αναβολής Συνεδρίου γίνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία από το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.
  γ. Προκειμένου για την διάλυση της Ομοσπονδίας ή τροποποίηση του Καταστατικού, συγκαλείται ειδικώς προς τούτο Συνέδριο το οποίο βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντες το μισό (1/2) συν ένα αντιπρόσωποι και που ταυτόχρονα εκπροσωπούν τουλάχιστον  το 50% των μελών των Ενώσεων που απαρτίζουν την Ομοσπονδία, απόφαση δε λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων αντιπροσώπων.
  δ. Ειδικώς σ' ότι αφορά το άρθρο του παρόντος Καταστατικού που αναφέρεται στην έδρα της Ομοσπονδίας τροποποίηση αυτού, δηλαδή αλλαγή της έδρας της Ομοσπονδίας μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του Συνεδρίου της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  1.    Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας. Ψηφίζει τον εσωτερικό κανονισμό αυτής. Ελέγχει όλες τις πράξεις της διοίκησης, ιδιαίτερα δε εγκρίνει το υπό της Διοίκησης προτεινόμενο οικονομικό πρόγραμμα και ελέγχει την εφαρμογή του, απαλλάσσοντας έτσι την Διοίκηση των ευθυνών της μετά το τέλος της θητείας της. Εκλέγει μεταξύ των αντιπροσώπων το Διοικητικό Συμβούλιο (Διοίκηση), την Ελεγκτική Επιτροπή, τους αντιπροσώπους για το Συνδικάτο Τύπου, για τον ανώτατο συνδικαλιστικό Οργανισμό που μελλοντικά θα συγκροτηθεί καθώς και τους αντιπροσώπους για τους ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανατέθηκε με το παρόν Καταστατικό σε άλλο όργανο της Ομοσπονδίας. Επίσης εκλέγει τους αντιπροσώπους για τη διεθνή Συνομοσπονδία στην οποία θα μετάσχει.
  2.    Το Πανελλαδικό Συνέδριο των αντιπροσώπων ρυθμίζει τις σχέσεις της Ομοσπονδίας με τον ανώτατο συνδικαλιστικό οργανισμό, που θα συσταθεί ως τριτοβάθμια Πανελλήνια Ένωση περιλαμβάνοντας όλες τις Ομοσπονδίες εργαζομένων στον Τύπο και τα Μ.Μ.Ε., καθώς επίσης και με την διεθνή αντίστοιχη Ομοσπονδία του Κλάδου, δίνοντας ρητή εντολή στην Διοίκηση της Ομοσπονδίας να μετάσχει σ' αυτήν.
  3.    Το Συνέδριο της Ομοσπονδίας μπορεί να συνέρχεται σε οποιαδήποτε πόλη της χώρας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  4.    Τα έξοδα κίνησης και παραμονής των συνέδρων στην πόλη που θα γίνει το Συνέδριο καλύπτονται εν όλω από τις αντίστοιχες Ενώσεις-Σωματεία. Ο εκάστοτε Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο απαρτίας, κηρύσσει την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  1.    Οι αποφάσεις του Συνεδρίου λαμβάνονται με πλειοψηφία του μισού (1/2) συν ένα από τα παρόντα μέλη αντιπροσώπους κατά τα παραπάνω οριζόμενα.
  2.    Κάθε ψηφοφορία στο Συνέδριο που αναφέρεται σε εκλογές συλλογικών οργάνων και αντιπροσώπων σε ανώτερη Ένωση, θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και κήρυξη απεργίας, είναι άκυρη εάν δεν διεξαχθεί μυστικά. Κάθε άλλη ψηφοφορία για άλλα θέματα μπορεί να γίνεται με ανάταση της χειρός, ποτέ όμως δια βοής.
  3.    Πλην των περιπτώσεων εκλογών όπου εφαρμόζεται το άρθρο 18 του παρόντος, σε κάθε άλλη περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Καταστατικού.


ΑΡΘΡΟ 17ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1.    Η Ομοσπονδία διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε 2 (δύο) χρόνια με μυστική και ψηφοδέλτια ψηφοφορία από το Συνέδριο, από τα μέλη αυτής που θέτουν υποψηφιότητα, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο και με το Καταστατικό.
  2.    Κάθε Ένωση-μέλος εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας υποχρεωτικά τουλάχιστον με ένα μέλος και τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

  1.    Οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων στις Ενώσεις κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων κατ' αναλογία της εκλογικής δύναμης του καθενός, και με το σύστημα της απλής αναλογικής.
  2.    Γι' αυτό διαιρείται το σύνολο των καταμετρηθέντων εγκύρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των μελών των συλλογικών οργάνων και των προσώπων που πρέπει να εκλεγούν. Το πηλίκο που προκύπτει από την διαίρεση αποτελεί το εκλογικό μέτρο, με το οποίο διαιρείται η εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού και κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες θέσεις (έδρες) όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο, στο άθροισμα των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε ίσες ή περισσότερες από το εκλογικό μέτρο ψήφους καταλαμβάνει μία θέση (έδρα).
  3.    Οι θέσεις (έδρες) οι οποίες αναλογούν σε κάθε συνδυασμό παίρνονται από τους υποψηφίους αυτού και σειρά που συγκέντρωσαν τους περισσότερους ψήφους (σταυρούς) προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων του αυτού συνδυασμού, εάν οι θέσεις που παραχωρήθηκαν είναι λιγότερες από αυτούς που ισοψήφησαν, ενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών από την Εφορευτική Επιτροπή και ανακηρύσσονται εκλεγέντες (επιτυχόντες) εκείνοι τα ονόματα των οποίων εξήχθησαν από την κληρωτίδα.
  4.    Σε περίπτωση που μείνουν θέσεις (έδρες) αδιάθετες για κατανομή, τις παίρνουν ισάριθμοι συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι, οι οποίοι εμφανίζουν υπόλοιπα ψηφοδελτίων που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Εάν θα μείνει μία έδρα (θέση) αδιάθετη για κατανομή, την παίρνει ο συνδυασμός που εμφανίζει το μεγαλύτερο αριθμό ψηφοδελτίων.
  5.    Όσοι υποψήφιοι εκλεγούν κατά τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω, αποτελούν τα τακτικά μέλη των συλλογικών οργάνων και των αντιπροσώπων των Ενώσεων, οι λοιποί δε τα αναπληρωματικά (επιλαχόντες) κάθε συνδυασμού που αναπληρώνουν κατά σειρά επιτυχίας τους και σε περίπτωση παραίτησης, αντικατάστασης, διαγραφής ή θανάτου τα τακτικά μέλη.
  6.    Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να ψηφίζει ένα μόνο συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο και από τους υποψήφιους του συνδυασμού με σταυρό της προτίμησής του εκδηλώνει την προτίμησή του υπέρ οκτώ (8) το πολύ εκ των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο, τρεις (3) εκ των υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή και εκ των υποψηφίων για τις τριτοβάθμιες Ενώσεις απεριόριστα. Αν ο ψηφοφόρος εκδηλώνει την προτίμησή του υπέρ περισσότερων υποψηφίων από τους παραπάνω καθοριζόμενους, τότε η προτίμηση ισχύει μόνο για το συνδυασμό.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    Το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο είναι εκτελεστικό όργανο της Ομοσπονδίας, προς τούτο:
  1.    Επιμελείται των υποθέσεων αυτής και αντιπροσωπεύει αυτήν δικαστικώς και εξωδίκως.
  2.    Εκτελεί τις αποφάσεις του Συνεδρίου.
  3.    Προσλαμβάνει και απολύει και το αναγκαίο προσωπικό για την λειτουργία της Ομοσπονδίας και καθορίζει τους όρους αμοιβής και τις συνθήκες εργασίας αυτού.
  4.    Καταγγέλλει και συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τα μέλη των Ενώσεων που ανήκουν στην δύναμή της, όταν  γι' αυτό υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση από τα Διοικητικά  Συμβούλια των ενδιαφερομένων Ενώσεων ή Σωματείων.
  5.    Παρακολουθεί τη δράση των μελών της Ομοσπονδίας και προβάλλει τα απασχολούντα αυτούς προβλήματα.
  6.    Συνεργάζεται με τις Διοικήσεις των Ενώσεων - μελών για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και συντονίζει τη κοινή δράση.
  7.    Συγκαλεί τα Συνέδρια και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
  8.    Διαχειρίζεται τους πόρους και την περιουσία της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το καταστατικό.
  9.    Συντάσσει και εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας αυτού.
  10.    Συντάσσει τον προϋπολογισμό και ισολογισμό της Ομοσπονδίας κάθε χρόνο και εγκρίνει αυτόν σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Συνέδριο διετές οικονομικό πρόγραμμα.
  11.    Υποβάλλει λεπτομερή έκθεση των δραστηριοτήτων του στο συνέδριο και λογοδοτεί ενώπιον αυτού.
  12.    Υποβάλλει κάθε δύο χρόνια στο Συνέδριο οικονομικό πρόγραμμα που περιέχει τις οικονομικές προοπτικές της Ομοσπονδίας καθώς και απολογισμό από την υλοποίηση του προηγούμενου προγράμματος. Το Συνέδριο απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη.
  13.    Παίρνει απόφαση για απεργία, στάσεις εργασίας και κάθε μορφής απεργιακές κινητοποιήσεις που είναι υποχρεωτικές για τις Ενώσεις-μέλη μετά από αίτηση της πλειοψηφίας των Ενώσεων-μελών και εφόσον αποφασιστεί από το Συνέδριο αυτών.
  14.    Συγκροτεί Επιτροπές, επικεφαλείς των οποίων τοποθετούνται, με απόφασή του, μέλη του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτήσει  τις εξής Επιτροπές:
      α.    Διεθνών σχέσεων
      β.    Εργασιακών  (Συλλογικές  Συμβάσεις  Εργασίας,  ασφαλιστικών  και συνταξιοδοτικών θεμάτων
      γ.    Οργάνωσης κινητοποιήσεων
      δ.    Συνθηκών εργασίας
      ε.    Νέας τεχνολογίας
      στ.  Πνευματικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και άλλων εκδηλώσεων.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  1.    Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Διοικήσεως) είναι υπεύθυνα προσωπικά και αλληλέγγυα για την ταμειακή (οικονομική) και Διοικητική Διαχείριση της Ομοσπονδίας καθώς και για την πιστή εφαρμογή του παρόντος Καταστατικού.
  2.    Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επίσης υπεύθυνα για την αδέσμευτη και ανεξάρτητη λειτουργία της Ομοσπονδίας και των Οργάνων της.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  1.    Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  τα οποία απασχολούνται για υποθέσεις της Ομοσπονδίας και εξαιτίας αυτού απουσιάζουν ή απομακρύνονται από την εργασία τους, αποζημιώνονται με τα έξοδα κινήσεως και διαμονής, σύμφωνα πάντα με σχετική πρόβλεψη και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  1.    Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται σε σώμα μέσα σε δέκα ημέρες από την ημέρα της εκλογής τους και εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Α΄ Αντιπρόεδρο, τον Β΄ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Αναπληρωτή Ταμία, κατόπιν προσκλήσεως αυτού που έλαβε τους περισσότερους ψήφους από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2.    Οι θέσεις των αξιωμάτων Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν μπορούν να καλυφθούν από εκλεγμένους Συμβούλους οι οποίοι κατέχουν κάποιο αντίστοιχο αξίωμα στις Ενώσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  1.    Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο (2) μήνες μετά από πρόσκληση του Προέδρου στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έκτακτα δε όταν παραστεί ανάγκη ή όταν το ζητήσουν πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αίτησή τους στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Ο Πρόεδρος εντός 5 ημερών υποχρεούται να συγκαλέσει Δ.Σ. στην περίπτωση αυτή.
  2.    Η πρόσκληση για σύγκληση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνεται από τον Πρόεδρο ατομικά σε κάθε ένα από τα μέλη πριν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3.    Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν στην συνεδρίαση είναι παρόντα επτά (7) μέλη, οι αποφάσεις δε αυτού λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
  4.    Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις εκπίπτει αυτοδίκαια του αξιώματός του και αντικαθίσταται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

  1.    Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ομοσπονδία στα Δικαστήρια και σ' όλες γενικά τις Δημόσιες αρχές και τις εργοδότριες επιχειρήσεις για όλες τις σχέσεις και διαφορές αυτής.
  2.    Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εθνικού Συμβουλίου, δίνει το λόγο σ' όσους ζητούν κατά σειρά και τον αφαιρεί από αυτούς που εκτρέπονται και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων και συζητήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Συνεδρίων, μπορεί να διακόψει ή να διαλύσει οποιαδήποτε συνεδρίαση του Δ.Σ που γίνεται θορυβώδης και στην οποία θα απειλείται η δημιουργία προστριβών και αντεγκλήσεων.
  3.    Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εθνικού Συμβουλίου και του Συνεδρίου, τηρεί το καταστατικό και υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα τραπεζικά εντάλματα των καταθέσεων και αναλήψεων.
  4.    Υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
  5.    Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος και κωλυομένου αυτού ο Β΄ Αντιπρόεδρος.
  6.    Ο Α΄ Αντιπρόεδρος και ο Β΄ Αντιπρόεδρος αναπληρώνουν τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται και έχουν τα ίδια με τον Πρόεδρο δικαιώματα και καθήκοντα σ' όλη την διαρκεί της αναπλήρωσης.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

  1.    Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα επίσημα βιβλία της Ομοσπονδίας, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα της ομοσπονδίας, τηρεί το μητρώο, την σφραγίδα της Ομοσπονδίας και γενικώς είναι ο επικεφαλής του διοικητικού προσωπικού της Ομοσπονδίας.
  2.    Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σ' όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

  1.    Ο Ταμίας ενεργεί με αποδείξεις την είσπραξη των συνδρομών τακτικών και εκτάκτων. Ενεργεί τις πληρωμές μετά από απόφαση του Δ.Σ., υπογράφει τις αποδείξεις εισπράξεων, κρατά τα βιβλία ταμείου και τα διπλότυπα αποδείξεων πληρωμών και εισπράξεων και κάθε δικαιολογητικό έγγραφο που έχει σχέση με την οικονομική διαχείριση και κατάσταση της Ομοσπονδίας, συντάσσει και διαφυλάσσει τα λογιστικά βιβλία, εκθέτει την ταμειακή κατάσταση κάθε δίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει τον ισολογισμό της διαχείρισης και περιουσιακής κατάστασης της Ομοσπονδίας και υποβάλλει αυτόν προς έγκριση ενώπιον του Συνεδρίου στο τέλος της θητείας του, τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό. Τα χρηματικά διαθέσιμα της Ομοσπονδίας κατατίθενται σε Τράπεζα, της έδρας της Ομοσπονδίας στο όνομα αυτής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανάληψη χρημάτων γίνεται από τον Ταμία ή τον αναπληρωτή του με ειδική εντολή υπογραφόμενη από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των επιταγών.
  2.    Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και για κάθε απώλεια χρημάτων απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αναπληρωτής Ταμίας.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1.    Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης των οικονομικών της Ομοσπονδίας γίνεται από πενταμελή (5) Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται σύμφωνα με τον τρόπο εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου και για την αυτή θητεία. Δύο από τα μέλη της προέρχονται από την Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Π.Η.Ε.Α.) και ένα από την Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Η.Ε.Θ.).
  2.    Η Ελεγκτική Επιτροπή μέσα σ' ένα μήνα από την ημέρα της εκλογής της συνέρχεται σε σώμα με επιμέλεια του πλειοψηφίσαντος και εκλέγει μεταξύ των μελών της, τον Πρόεδρο, ο οποίος προεδρεύει αυτής και συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της που υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.
  3.    Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει, τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο και βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται το λιγότερο τρία (3) μέλη, παίρνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία και σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της. Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει το νομότυπο των αποφάσεων και πράξεων των οικονομικών δαπανών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία και ιδιαίτερα επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις του Συνεδρίου. Η Ελεγκτική Επιτροπή προβαίνει όποτε κρίνει αυτή σκόπιμο σε έλεγχο της ταμειακής κατάστασης της Ομοσπονδίας αφού όμως ειδοποιήσει τον Ταμία πριν από ένα μήνα. Στο τέλος κάθε χρόνου συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεωτικά όμως στο Συνέδριο που λογοδοτεί το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1.    Οι εκλογές των οργάνων και εκπροσώπων της Ομοσπονδίας, καθώς και ψηφοφορίες επί οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης, για το οποίο δεν προβλέπεται διαφορετικός τρόπος ψηφοφορίας γίνονται με μυστική και ψηφοδέλτια ψηφοφορία. Η ψηφοφορία διεξάγεται από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρεις (3) Συνέδρους, που μαζί με ισάριθμους αναπληρωματικούς εκλέγονται από το Συνέδριο.
  2.    Η Εφορευτική Επιτροπή συνέρχεται αμέσως μετά την εκλογή της, εκλέγει τον Πρόεδρό της και αποφασίζει για τον τρόπο και τον ακριβή χρόνο που θα γίνουν οι αρχαιρεσίες, τον χρόνο μέσα στον οποίο θα δέχεται υποψηφιότητες, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες της και ανακοινώνει τις αποφάσεις της στο Συνέδριο, που πρέπει να τύχουν τα έγκρισής του.
  3.    Η Εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει την έναρξη και λήξη των αρχαιρεσιών, εποπτεύει κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών για τη ομαλή, ανεπηρέαστη και σύμφωνη με το νόμο και το Καταστατικό διεξαγωγής της ψηφοφορίας και δέχεται τις υποβαλλόμενες από τους εκπροσώπους των συνδυασμών ή και από τους ξεχωριστούς υποψήφιους ενστάσεις και αποφασίζει γι' αυτές.
  4.    Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας υποχρεούται να παραδώσει στην Εφορευτική Επιτροπή τα προβλεπόμενα από το νόμο και το Καταστατικό νομιμοποιητικά έγγραφα, το μητρώο των αντιπροσώπων και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα διευκολύνει το έργο της Εφορευτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1.    Το Εθνικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποτελείται
      α) από το εντεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο,
      β) την Ελεγκτική Επιτροπή
      γ) από τα εκάστοτε εκλεγμένα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων-Μελών της Ομοσπονδίας
      δ) από τους εκλεγμένους ή οριζόμενους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους της Ομοσπονδίας στις επιχειρήσεις στις οποίες δεν υπάρχουν Ενώσεις - Μέλη της Ομοσπονδίας, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
      ε) Από τους εκλεγμένους ή οριζόμενους εκπροσώπους από τις Ενώσεις - Μέλη της Ομοσπονδίας στα Ασφαλιστικά Ταμεία και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
      στ) από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής
      ζ) από τους τέως Προέδρους και Επίτιμους Προέδρους των Ενώσεων - μελών της Ομοσπονδίας, που ίδρυσαν την Ομοσπονδία.
  2.    Το Εθνικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε εξάμηνο με έξοδα της Ομοσπονδίας και έκτακτα όσες κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Στην αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου ανήκει η εξέταση και ο έλεγχος της εκτέλεσης της αποφάσεως του Συνεδρίου και του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά κάθε θέματος που συνδέεται με την υπεράσπιση των συμφερόντων του κλάδου.
  3.    Στο Εθνικό Συμβούλιο προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
  4.    Οι αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου παίρνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο

    Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό που θα συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των Νόμων περί επαγγελματικών Σωματείων των Μισθωτών, σε περίπτωση δε σιωπής αυτών με απόφαση του Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 31ο

    Η Ομοσπονδία έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει κυκλικά την επωνυμία της, στο μέσο απεικονίζεται το έτος ιδρύσεως 2003.

ΑΡΘΡΟ 32ο

    Η Ομοσπονδία γιορτάζει την 1η Μαΐου μαζί με όλες τις εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις.

ΑΡΘΡΟ 33ο
    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

  1.    Για την τροποποίηση ή συμπλήρωση διατάξεων Καταστατικού και την ανασύνταξή του, αποφασίζει το Συνέδριο σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων και του παρόντος Καταστατικού.
  2.    Στις περιπτώσεις αυτές για να ληφθεί απόφαση από το Συνέδριο, εφαρμόζεται το άρθρο 14 παρ. γ. του παρόντος Καταστατικού.
  3.    Σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας, το ίδιο το Συνέδριο αποφασίζει για την τύχη των περιουσιακών στοιχείων της Ομοσπονδίας και των αρχείων της.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το παρόν καταστατικό αποτελεί την κοινή συνισταμένη των τριών ιδρυτικών Ενώσεων - μελών της Ομοσπονδίας, το οποίο θα συμπληρωθεί και θα τροποποιηθεί από το Πρώτο Πανελλαδικό Συνέδριο των αντιπροσώπων των Ενώσεων - μελών της.


Το παρόν Καταστατικό τροποποιήθηκε με την απόφαση του 1ου  Πανελλαδικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στις 27-28  Νοεμβρίου 2004.